FANDOM"Vi skapar vapen och använder vapen för att bevara freden även om de ledder till krig."
John Silver

Vapen är produkter som har främst syfte var att åsamka skada eller döda andra varelser, förstöra eller skada strukturer, eller skepp, eller att ändra andras beteende på grund av hotet om en sådan skada. Varje vapen har normalt sitt eget syfte och typer.

Vapen som inte är avsedda att avsiktligt döda ofta under benämningen "mindre än-dödande" vapen. De flesta vapen avsedda för bedövning eller oskadliggöra denna kategori. Vissa normalt dödliga vapen som används med vissa typer av ammunition eller i vissa avgränsade-sätt kan också betraktas som "mindre än-dödande".

Vapentyp olika civilisationerRedigera

Megastråle

Megastrålen.

Jonjantorped

En Jonjansk torped.

Jonjanionvapen

En Jonjansk ion kanon.

Jonjanskplasmavapen

Ett Jonjansk plasma vapen

Plasmavapen

En plasma pistol.

Jägarbiovapen

Ett Jägar biologisk vapen.

Jägarbiovapen2

Annan Jägar biologisk vapen.

Jägarmassvapen

En Jägar massförstörelse vapen.

Småhand vapenRedigera

EnergiRedigera

ProjektilvävmaskinerRedigera

Skepp-baseradeRedigera

SpecialRedigera

MassförstörelsevapenRedigera