FANDOM


Väte-generator
Produktion information
Tillverkare
Teknisk specifikationer
Funktion

Kraftkälla

Kraftkälla

Väte

Användning
Anknytning

Väte-generator är energi som genereras av gas. Väte-generatorn används av Jonjanerna och Freedom fighters. Freedom fighters team använder vätet till som reservbränsle.