FANDOM


Solkraft avser användningen av strålningsflödet energi från en stjärna. Solkraft hänvisar mer specifikt till omvandling av solljus till elektricitet genom solceller eller koncentrera solvärme enheter.

Skeppet Josefin laddar sina kraftreserver med solenergi genom att flyga genom en stjärnas lägre atmosfär. Skeppet fyller på sina reserver med solenergi samlare.

Terranernas försvars satellit drar energi från systemets stjärna genom solpaneler.