FANDOM


ExoIII
Exo III
Astrografiskt
System

Exo systemet

Solar

2

Månar

1

Fysiskt
Atmosfär

Syre

Klimat

Kallt

Huvudsaklig terräng

100% is

Ytvatten

100% is

Platser av intresse

Exo basen

Samhälleligt
Ursprungliga arter

Inga

Inflyttade arter

Inga

Styre

Freedom fighters team

Anslutning

Freedom fighters team

Exo III är en planet i Silvergalaxen. Freedom fighters team placerade en utforskning utpost på Exo III.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.