FANDOM


Astrostenen är den kraftfullaste kraftkällan i hela Silvergalaxen. Astrostenen kan generera energi som kan räcka i flera årtionden och möjligtvis en eller två århundraden.

Astrosten

En bit Astrosten.

Den Astronianska civilisationen använde Astrostenen som kraftkälla till sin teknologi och var grunden till den avancerade teknologin.

Freedom fighters team använder Astrosten till sina skepp.

Se ävenRedigera